Словограй - Ігор Січовик - ЗАГАДКИ
_З_А_Г_А_Д_К_И_  

від Ігоря СічовикаЙого робота всім відома:
Він охоронець дому.
І день, і ніч свій голос подає,
Щоб знали – у дворі господар є!
(сеП)

Живе довго птаха ця,
Має дзьоб і два крильця.
Птаха горда, мов панич,
В неї чорний фрак, мов ніч.
З висоти гукає: “Кар!
Я вже вивчила буквар!”
(анороВ)

Птах відомий як співак,
Дуже здібний, та дивак.
Безупину цілі дні
Він співа чужі пісні.
(капШ)


Головна/Зміст